Aeffect
Strategic workforce partners
Car_style4.jpg

VAN VISIE NAAR WERKELIJKHEID

Van visie naar werkelijkheid

 
 

Strategic Workforce Planning

 

De weg naar succes ligt bezaaid met onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen. De crux van strategic workforce planning bij Aeffect is het navigeren op deze weg en het ondersteunen in het adequaat sturen bij verschillende situaties. Daarnaast bieden onze pro-actieve search capaciteiten organisaties het schakelvermogen om ambities te realiseren met de juiste sleutelpersonen.   Dit bereiken we niet door een theoretisch en eenzijdig advies in een vergaderzaal. Gedreven door onze passie en ambitie gaan we samen met organisaties de verplichting aan. Bij Aeffect is strategic workforce planning een modulair proces in een integrale aanpak. We geloven dat alleen een investering met deze mate van commitment alle puzzelstukjes in beeld brengt en resulteert in het zo gewenste overzicht. Een overzicht dat de kosten van grote veranderingen op sleutelposities miniem maakt en daardoor financieel rendabel is. Vanuit dat overzicht transformeren we visie naar werkelijkheid in een volledige afstemming tussen de richting waar het bedrijf heen wil en de samenstelling van de workforce. 

De verschillende modules hebben een grote samenhang en zijn geïntegreerd binnen een 5-stappenplan: 

  1. Het in kaart brengen van de externe en interne situatie en ontwikkelingen in afstemming met de strategie en ambitie die het bedrijf voor ogen heeft.
  2. Een analyse van het toekomstig gewenste personeelsbestand en een aansluitende analyse van het huidige personeelsbestand
  3. Een analyse van de verschillen tussen het toekomstig en huidig personeelsbestand
  4. Oplossingen voor de speerpunten in een plan van aanpak
  5. Succesmeting aan de hand van concrete prestatie-indicatoren

Bedrijven gaan bij Aeffect niet door een gestandaardiseerde molen. Iedere organisatie heeft zijn eigen benodigdheden en Aeffect levert dan ook maatwerk bij de invoering van dit strategische HR instrument.