Aeffect
Strategic workforce partners
Building.jpg

De fundering voor ambitie

De fundering

voor ambitie

 
 

SWP plan

 

Strategic workforce planning staat hoog op de directieagenda, omdat de samenstelling van de workforce beter kan worden afgestemd op de strategische ambitie. Daarnaast krijgen organisaties te maken met onverwachte en ongewenste gebeurtenissen. Voorbeelden zijn: een sleutelpositie komt onverwachts vacant en de organisatie heeft geen alternatief voorhanden. Of een bedrijf strikt een grote opdracht maar heeft niet de capaciteit om het project succesvol uit te voeren. Of er is vraag naar nieuwe kennis en expertise in verband met technologische ontwikkelingen maar de sleutelfunctionarissen lijken daar niet op tijd klaar voor te zijn.

 

Met een strategic workforce plan creëert Aeffect een eigen architectuur van het bedrijf. In een cyclisch proces van 6 maanden, monitoren we samen met de opdrachtgever welke acties nodig zijn om het frame in te kleuren. In onze ervaring slaat de durf van een ambitieus en ingenieus uitgedacht plan meer dan eens over in trots bij alle betrokkenen. Met deze affectie versterken we organisaties en ondersteunen wij de realisatie van hun doelstellingen.

Aeffect richt zich daarbij initieel op de sleutelposities en biedt daarna de mogelijkheid om de scope eenvoudig uit te breiden. Het strategic workforce plan vormt voor bedrijven een heldere vertaalslag van strategische doelen naar het benodigde vakmanschap en leiderschap. Dit resulteert naast de nodige rust in een professionele opvolgingsstructuur, in een verhoogd inzicht in de potentie binnen de workforce, lagere kosten bij verloop of uitval van sleutelfunctionarissen en een verlaging van de overall wervingskosten.

Aeffect gebruikt de volgende tools in ons strategic workforce plan:


Quick Scan

Om vooraf te kunnen vaststellen wat de duur zal zijn van een implementatietraject voor een organisatie, adviseren wij om gebruik te maken van de Aeffect Quick Scan. Deze scan is ontworpen om op een efficiënte en snelle manier de human resources van een bedrijf overzichtelijk in kaart te brengen. Welke HR-processen worden er al toegepast en met welke effectiviteit en samenhang? Na toepassing en analyse van de scan koppelen we de resultaten terug aan de organisatie. Zo brengen we op een vlotte manier in beeld hoe een samenwerking met Aeffect er uit ziet.


HR Support

Indien gewenst biedt Aeffect, naast advies en begeleiding tijdens de implementatie van het strategic workforce plan, ook tijdelijk uitvoerende HR ondersteuning op maat. Aeffect werkt intensief samen met een groot aantal senior HR professionals. Al deze professionals hebben diepgaande kennis van onze methodiek en uitgangspunten en kunnen organisaties succesvol ondersteunen.


Online Assessments

Aeffect is gecertificeerd voor het begeleiden van individuele assessments en groepsassessments. We maken hierbij gebruik van een toonaangevend systeem om organisaties met behulp van online assessments op een kostenefficiënte wijze meer objectief inzicht te geven in de kwaliteit en het potentieel van het personeel.

 

Onze overige diensten